Show simple item record

dc.contributor.authorCharnock, Colin
dc.contributor.authorTunsjø, Hege
dc.contributor.authorHjeltnes, Bjarne
dc.date.accessioned2017-11-16T09:08:25Z
dc.date.accessioned2017-12-18T12:56:24Z
dc.date.available2017-11-16T09:08:25Z
dc.date.available2017-12-18T12:56:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCharnock C, Tunsjø HS, Hjeltnes B. To really know them you have to grow them. Bioingeniøren. 2017;8en
dc.identifier.issn0801-6828
dc.identifier.issn1890-1875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5425
dc.description.abstractBakgrunn: Kun en liten andel av bakteriene i komplekse miljøer som jord, vann og sedimenter lar seg dyrke på syntetiske medier. Identifisering av flere bakterier vil gi ny viten om biosfærens samlede genetiske og metabolske potensial. Dessuten omfatter bakterielle produkter en rekke nyttige farmasøytiske midler, blant annet antibiotika hvor det er et sårt behov for nye tilskudd. Denne artikkelen tar for seg hvorfor mange taksa vanskelig lar seg dyrke og presenterer utvalgte strategier som er blitt brukt for å få flere bakterier til å vokse på laboratoriet. Materiale og metode: Artikkelen er basert på en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om utfordringer knyttet til dyrkning av bakterier på laboratoriet, ny forskning på feltet og på forfatternes egne erfaringer. Resultater/Diskusjon: Strategien med å lage vekstmedier som i større grad gjenspeiler bakteriens naturlige miljø, har ført til at flere taksa enn tidligere nå kan dyrkes rutinemessig på agarskåler. Videre har mikrobiologer avdekket at noen bakterier kun vokser og deler seg med bidrag fra en hjelpestamme. Kokultur har gitt oss adgang til bakterier som ikke vokser alene på syntetiske medier. I en neste generasjons tilnærming, for eksempel ved bruk av diffusjonskammere, har forskere flyttet laboratoriet ut i felten. Fanget bak halvgjennomtrengelige membraner, men ikke avskjært fra molekylene rundt dem, vokser og deler bakteriene seg i miljøet der de hører hjemme. Vi har begynt å høste av disse teknikkene i form av nyttige stoffer produsert av bakterier som nå kultiveres for første gang. Likevel forblir mesteparten av bakteriene «udyrkbare » og deres eventuelle produkter er ennå ikke tilgjengelige for oss. Det er estimert at små molekyler produsert av bakterier utgjør 109 unike forbindelser og det er holdepunkter for å tro at noen av disse kan være nye klasser av antibiotika. Finpussing av eksisterende og utvikling av nye dyrkningsmetoder for mikrober vil gi oss adgang til og et mangfold av genetiske og biokjemiske ressurser av betydning for næringsmiddel-, farmasøytisk og kjemisk industri.en
dc.language.isonben
dc.publisherNITO; Bioingeniørfaglig Inst.en
dc.subjectBakterieren
dc.subjectBakteriedyrkningen
dc.subjectKokulturen
dc.subjectDiffusjonskammeren
dc.titleTo really know them you have to grow themen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2017-11-16T09:08:25Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1506422
dc.source.journalBioingeniøren


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record