Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannesen, Hedvig Skonhoft
dc.contributor.authorSlettetveit, Kari Svalebjørg
dc.date.accessioned2017-12-15T10:21:59Z
dc.date.available2017-12-15T10:21:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5418
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractEn yrkessjåførs samlede kompetanse er et komplekst puslespill av ferdigheter i forhold til å manøvrere kjøretøyet, vite hvor mange stropper som må til for å sikre lasten, velge hastighet etter vær og føreforhold, samt viljen til å erverve ny kunnskap fortløpende som det skjer teknologiske fremskritt. Det samme gjelder for en lærer på tunge kjøretøy. Felles for disse er at ofte er teknologien flere steg foran til enhver tid, og man vil oppleve at man ikke får med seg alt som skjer. Ute i arbeidslivet skjer det utskiftinger i kjøretøyparken i raskere grad enn i trafikkskolesammenheng. Dette er med på å gjøre at flere lærere sitter med for gammel kompetanse i forhold til det som elevene møter når de kommer ut i arbeidslivet. Den kunnskapen som blir formidlet kan i noen tilfeller være så gammel, at elevene ikke er i stand til å gjøre nytte av den. Dette er med på at det kreves mer av læreren i forhold til å sette seg inn i hvordan dagens tunge kjøretøyer virker med i all sin teknologiske prakt. Det er gjennom læreplanen for yrkessjåførdirektivet satt krav til lærere/kursarrangører at de skal være i stand til å videreformidle den teknologiske utviklingen som skjer i dag, men hvor mange som virkelig er i stand til det, og hvor mange yrkessjåfører som også er i stand til det er uvisst. Teknologien i våre tunge kjøretøy har kommet for å bli, hvor mye av dens finesser vi er villige til å ta til oss vil igjen være preget av den kulturen som er tilknyttet arbeidsplassen, og hvordan behovet for å kjenne til teknologien blir formidlet. Gjennom positive erfaringer med dagens teknologiske systemer i kjøretøyene vil man kunne fremme læringsvilje og en adferds endring i kjørestil som vil både komme sjåføren til nytte og firmaet i form av mindre stress og bedret økonomi.Dersom systemene blir fremstilt overfor sjåførene som en måte å overvåke på, vil flere agere mistenksomt og føle liten tilknytning til systemene. I begge tilfeller er det snakk om flåtestyringssystemer som de fleste store aktører innenfor tunge kjøretøy tilbyr. For å kunne nytte seg av disse systemene må det opplæring til, forklaringer på hvordan ting henger sammen og på hvilke måter utrulling, bremsing, og forbruk for eksempel, måles. I denne oppgaven er det sett nærmere på forskjellene mellom to sjåfører i to like biler, og hva opplæring har å si for resultatet over en lengre strekning når det kommer til optimal bruk og utnyttelse av kjøretøyet. En sjåfør har fått god opplæring og jobber daglig med det, mens den andre sjåføren sverger til eldre biler uten dagens teknologi. Det er og observert hvordan sjåfører benytter seg av Scania Drivers Club sitt tilbud om prøve kjøring på eventen Scania Winter. Tilbudet kommer en gang i året, og man får muligheten til å prøve forskjellige biler med ulike løsninger på akselavstander, tonnasje og drivstoff for å nevne noe. Ved å se på disse to sammen opp mot læring, kompetanseheving og fellesskap vil jeg prøve å avdekke muligheter og motstand mot læring og kompetanseheving på et generelt nivå gjennom en teoretisk tilnærming. Det er også gjort et intervju med en person som var tilstede under begge observasjonsstudiene. Dette ble gjort for å supplere inn kunnskap om læring og kompetanseheving innenfor fagområdet.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectTunge kjøretøyen
dc.subjectTrafikklærereen
dc.subjectYrkessjåføreren
dc.subjectAndragogikken
dc.subjectObservasjonen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.titleOptimal bruk av dagens tunge kjøretøy - deltakende observasjon av to læringsarenaer for yrkessjåføreren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel