Show simple item record

dc.contributor.advisorStålhane, Jan
dc.contributor.authorKristoffersen, Sissel
dc.date.accessioned2017-11-28T08:51:43Z
dc.date.available2017-11-28T08:51:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5395
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractBakgrunnen for å skrive om tilsyn av trafikklærers undervisning er den store oppmerksomheten dette får både av trafikkskoler og i media. Tilsyn av undervisning er et tema som trafikklærere i Norge diskuterer daglig, og av forskjellige grunner kan dette tilsynet påvirke deres måte å undervise på. Temaet er aktuelt i pressen, hvor det stadig skrives om trafikkskoler og trafikklærere som har fått tilbakekalt godkjenning som trafikklærer for kortere eller lengre tid der det har blitt registrert avvik i undervisningen ved kontroll fra tilsysseksjonen. Det er Statens vegvesen som har ansvar for å drive tilsyn med trafikkskoler, og i 2007 ble det etablert en egen tilsynsseksjon som har som oppgave å kontrollere at trafikkskolene drives etter trafikkopplæringsforskriftens krav til selve driften av skolen og trafikklærernes undervisning i bil og klasserom. Det vil si at trafikklærer kan oppleve å få et uanmeldt tilsyn av sin undervisning, hvor tilsynet overværer undervisning uten å gi seg til kjenne før etter undervisningen er avsluttet. Hovedmålet med tilsyn av trafikkskoler er å bidra til at opplæringen gis i samsvar med forskriftens krav, slik at elevene kan nå de forskriftfestede målene. De formelle kravene er stilt for å sikre kvaliteten på opplæringen. Målene med tilsyn er angitt som: trafikksikkerhet, ivareta miljøhensyn, bidra til like konkurransevilkår, sikre forbrukerrettigheter og hindre svindel. Tilsyn er også et ledd i nullvisjonsarbeidet, siden målet er å bidra til at opplæringen blir gitt i samsvar med forskriftens krav. Trafikkopplæring i Norge drives av private trafikkskoler og det er ca. 1500 trafikklærere fordelt over hele landet med varierende størrelse på skolene. Mange skoler er enmannskoler og det er større skoler med opptil 15-20 lærere. De fleste lærerne har pedagogisk høyere utdanning, men det er fortsatt noen som etter gammel ordning arbeider som instruktører uten utdanning. For å finne ut hvordan den enkelte trafikklærer opplever tilsyn av undervisning, og på bakgrunn av de store presseoppslag om temaet, så er det gjort undersøkelse av hvordan den enkelte trafikklærer opplever dette. Det har blitt gjennomført intervjuer med trafikklærere og representant fra tilsynsgruppen som gjennomfører tilsyn med trafikkskoler og trafikklærere. Rapporten er empirisk undersøkelse der kunnskap søkes på bakgrunn av trafikklærernes og tilsynets erfaring med tilsyn av undervisning, altså en undersøkelse som bygger på erfaringer fra virkeligheten.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectTrafikklærereen
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectTilsynen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectTrafikkopplæringen
dc.subjectTrafikkskoleren
dc.subjectUndervisningskompetanseen
dc.titleTilsyn av trafikklærers undervisning: «Hvordan erfarer trafikklærere tilsyn av undervisning, og hvordan kan tilsyn bidra til å øke lærerens undervisningskompetanse»?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record