Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Ann Karin
dc.contributor.authorGulliksen, Tom Erik
dc.date.accessioned2017-11-24T09:18:35Z
dc.date.available2017-11-24T09:18:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5393
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg et utvalg av gutter på elektrofag som blir bedt om å lese to romaner og prate om handlingen i bøkene underveis i lesingen. Sammen med elevene leser også norsklærerne og yrkesfaglærerne de samme bøkene som elevene. De leser sammen i timene og hver for seg. Underveis i leseperioden snakker de sammen om bøkene. Oppgaven forsøker å gi svar på hvordan dette påvirker det miljøet i klassen. Det er særlig relasjonene mellom lærer og elev som er i fokus, men også den enkeltes opplevelses av å lese og samtale sammen med andre om samme bok for å øke lesemotivasjonen. Et kvalitativt forskningsdesign, bestående av både intervju og spørreundersøkelser danner datagrunnlaget i avhandlingen. Datagrunnlaget stammer fra intervju av fem lærere og en omfattende spørreundersøkelse av sytti elever. Funnene avdekket at slik samlesing og samtaler medførte endringer i læringsmiljøet for elevene med hensyn på relasjonene mellom lærer-elev og klassemiljø. Funnene i undersøkelsen viser også at både svake og gode lesere har hatt stort utbytte av boksamtaler underveis i lesetiden. For enkelte har disse samtalene åpnet opp for økt forståelse av andre personers synspunkter og tanker. For andre har leseprosjektet gitt økt leselyst. Funn i undersøkelsen viser også økt samarbeid mellom programfaglærer og norsklærer. Funnene finner støtte i tilsvarende undesøkelser og forskning foretatt både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene fra dette leseprosjektet viser at samlesing og samtaler underveis i leseprosessen har betydning både for den enkelte elev og lærer både for egenutvikling og i samspill med andre. Resultatene viser også at lesemotivasjonen øker ved slike samtaler og hjelper enkelte i gang igjen med å lese bøker. Videre viser det seg at relasjonene mellom lærer-elev, elev-elev og lærer-lærer påvirkes av å lese og snakke sammen om leseopplevelsene ved å lese samme bok.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectGutteren
dc.subjectLesingen
dc.subjectLeselysten
dc.subjectYrkesfagen
dc.subjectElektrofagen
dc.subjectKlassemiljøen
dc.subjectRelasjoneren
dc.titleLæringsmiljø og romanlesing på elektrofagen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record