Show simple item record

dc.contributor.advisorAakernes, Nina
dc.contributor.authorEriksen, Øyvind
dc.date.accessioned2017-11-23T13:46:46Z
dc.date.available2017-11-23T13:46:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5390
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i yrkespedagogikk handler om hvordan åtte trafikklærere har samarbeidet for å utvikle sin læreplanforståelse. Etter ti år med nye læreplaner i trafikkopplæringen er det utarbeidet en del rapporter og evalueringer på oppdrag fra myndighetene som alle peker i retning av at trafikklæreren ønsker og trenger et kompetanseløft. Rapportene peker på utviklingsområder som læreplanforståelse, pedagogisk forankring og begrunnelse for undervisningspraksis. Gjennom dette har jeg utarbeidet følgende problemstilling: Hvordan kan samarbeid om undervisning i avsluttende del av trafikkopplæringen bidra til å øke trafikklærernes læreplanforståelse? På bakgrunn av dette valgte jeg pedagogisk aksjonsforskning som tilnærming til prosjektet. Pedagogisk aksjonsforskning bygger på yrkespedagogikkens grunnpilarer om praksis og utvikling av kyndighet innen profesjonen. Dette gjenkjennes på identifisering av pedagogiske utfordringer, demokratiske samarbeidsprosesser og beskrivelser av disse. I vårt prosjekt dreide det seg om å identifisere dagligdagse utfordringer som kunne belyse og utvikle læreplanforståelse. Kvalitative data består av refleksjonsnotater fra de involverte. Teorigrunnlaget i denne rapporten lener seg på en vid betraktning av læringsbegrepet og særlig erfaringslæring, refleksjon og praksisteori. Erfaringslæring er å lære gjennom praksis og reflektere rundt erfaringene. Kjernen her er at den kompetente eller kyndige yrkesutøveren må reflektere rundt sine handlinger for å utvikle sin yrkeskompetanse eller praksisteori. Drøftingene viste at samtalene rundt pedagogiske begrep, læringsteorier, avklaringer rundt forskningen bak de nye læreplanene og forskjellene omkring gammel og ny opplæring var nødvendige for vår utvikling. Videre hevder jeg presiseringer omkring refleksjon, refleksjonsnotat, praksisteori og fokuset på egne praksiseksempler ga grobunn til økt læreplanforståelse. Etter samarbeidet som helhet mener jeg dette prosjektet ga oss økt læreplanforståelse. Hovedessensen mener jeg ligger i at vi forstår sammenhengen mellom gammel og ny læreplan bedre. Særlig bakgrunnen og forskningen som ligger til grunn for de nye læreplanene. Samtidig hevder jeg vi er bedre i stand til å analysere målene og se intensjonene i læreplanen på bakgrunn av bedre kjennskap til læringsteorier. Gjennom dette hevder jeg prosessene i aksjonsforskningen bidro til utvikling av kyndighet innen profesjonen.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectAksjonsforskningen
dc.subjectErfaringslæringen
dc.subjectTrafikkopplæringen
dc.subjectRefleksjonen
dc.subjectLæringen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectTrafikklærereen
dc.titleEn aksjonsforskningsstudie om trafikklæreres samarbeid om utvikling av læreplanforståelse - om å reflektere rundt praksis og fylle på i sin praksisryggsekken
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record