Show simple item record

dc.contributor.advisorAkernes, Nina
dc.contributor.authorMidtsveen, Rune
dc.date.accessioned2017-11-07T12:18:23Z
dc.date.available2017-11-07T12:18:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5377
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikklanguage
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i yrkespedagogikk har tatt utgangspunkt i to rapporter som er kommet en den senere tiden, disse rapportene er bestilt av Statens vegvesen for å se på implementeringen av læreplan som kom i 2005. Disse rapportene peker på et behov for å styrke trafikklærerens arbeid med å utnytte elevens erfaringer og utvikle elevens refleksjonsevne. På bakgrunn av rapportene og eget ønske om å ivareta en helhetlig førerkortopplæring ønsket jeg å synliggjøre og videreutvikle min egen og kollegers praksis. Problemstilling: Hvordan kan et kollegasamarbeid synliggjøre og videreutvikle en praksis som gir eleven en helhetlig førerkortopplæring? Dokumentasjon av forskningsarbeidet er inspirert av pedagogisk aksjonsforskning med didaktisk relasjonstenkning og beskriver fem aksjoner hvor planlegging, gjennomføring og vurdering av et undervisningsopplegg blir presentert. Tilnærmingen for innhenting av empiri er kvalitativ hvor det er benyttet logg og intervju. Vi har til sammen gjennomført fire samlinger, hvor kollegiet har samarbeidet og i fellesskap hatt ansvar for utviklingsarbeidet som ble gjennomført på skolen. En vurdering av arbeidet er gjort fortløpende i prosessen og har vært styrende for videre aksjoner. Hvilke betraktninger som er gjort og hva som har vært styrende for neste aksjon er beskrevet for hver aksjon. I arbeidet med å synliggjøre og videreutvikle praksis har teori om organisasjonslæring og Dreyfus & Dreyfus sin modell for ferdighetstillegnelse vært aktuell. Det har ledet videre til begreper som erfaringslæring og refleksjon i og over handling som har vært nyttig i arbeidet med å legge til rette for at eleven ser egen læring og utvikling. Gjennom aksjonene og drøfting kommer det frem utfordringer man som aksjonsforsker kan møte på når man skal videreutvikle praksis. Videre viser drøftingen av resultatene at noen av elevene som har deltatt i undervisningsopplegget reflekterer over egen kompetanse i samsvar med læreplanens overordnede intensjoner, men at det samtidig er krevende for mange elever å sette ord på egen kompetanse. Drøftingen viser at avtalen mellom lærer og elev bør vektlegges for å styrke elevens læring og utvikling.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanninglanguage
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectTrafikkopplæringlanguage
dc.subjectKollegasamarbeidlanguage
dc.subjectAksjonsforskninglanguage
dc.subjectErfaringslæringlanguage
dc.subjectRefleksjonlanguage
dc.titleHelhetlig førerkortopplæringlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record