Show simple item record

dc.contributor.advisorHouge-Thiis, Johan
dc.contributor.advisorLarsen, Anne Karin
dc.contributor.authorRødahl, Siv Terese Sørøy
dc.date.accessioned2017-11-06T13:13:30Z
dc.date.available2017-11-06T13:13:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5375
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikklanguage
dc.description.abstractDenne casestudien følger to nytilsatte lærere gjennom deres andre termin som nytilsatte ved en videregående skole i et forsøk på å belyse problemstillingen: Hvordan oppleves den nytilsatte lærers skolehverdag i den videregående skolen med tanke på lærergjerningen og krav som stilles? Bakgrunn og hensikt med prosjektet er hvordan vi kan beholde og hvordan vi kan forberede de nytilsatte lærerne for arbeidshverdagen i den videregående skolen. Dette prosjektet tok utgangspunkt i Grounded Theory som metode, men gikk over til hermeneutisk og fenomenologisk tolkningsmetoder under analysen. Datainnsamlingen bestod av flere videoopptak fra hver av mine to informanter, som begge var nytilsatte lærere. Informantene gjorde selv opptakene der de reflekterte over hendelser og opplevelser over en til to uker tilbake i tid. Opptakene ble så levert til meg for videre bearbeiding. Resultatene var en innsamling av utsagn om opplevelser de nytilsatte lærerne hadde i sitt andre semester ved skolen. Min analyse av de innsamlede dataene peker på sammenhengen mellom skolens organisering og individuell mestring og mestringsfølelse, samt hvordan de nytilsattes hverdag førte til helsemessige utfordringer. Gjennom drøftingen ble det tydeliggjort for meg at skoleorganisasjonen ved ledelse og kollegium ikke hadde egnede redskap for å snakke sammen, spesielt ser jeg på problemene som New Public Management og målstyring skaper for en lærende organisasjon. Et annet funn jeg drøfter er den sterke sammenhengen mellom kollektiv og individuell mestring. Jeg ser på forskjellige former for kollegasamarbeid, som samskapt læring og mentoring, for å se hvordan kollegial mestring kan bidra til å øke individuell mestring. Min konklusjon er at arbeidet med å beholde og forberede nytilsatte kan økes ved å innføre veiledningsformer som ivaretar de nytilsatte læreres behov for opplæring, trygghet og medvirkning. Dette kan gjøres på flere måter, enten ved mentorordninger, eller andre former for kollegasamarbeid, enten på tomannshånd og/eller i grupper som samskapt læringlanguage
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanninglanguage
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectLærerelanguage
dc.subjectNytilsattelanguage
dc.subjectNyutdannetlanguage
dc.subjectMestringlanguage
dc.subjectKollegaveiledninglanguage
dc.subjectSamarbeidlanguage
dc.subjectMentoringlanguage
dc.titleÅ beholde/forberede nytilsatte yrkesfaglærere i videregående skole: Hvordan oppleves den nytilsatte lærers skolehverdag i den videregående skolen med tanke på lærergjerningen og krav som stilles?language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record