Show simple item record

dc.contributor.authorHaugarvoll, Geir
dc.date.accessioned2017-11-03T08:44:57Z
dc.date.available2017-11-03T08:44:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5361
dc.descriptionMaster i sosialfaglanguage
dc.description.abstractInnleiing: Oppgåva undersøker korleis ulike demografiske variablar kan ha samanheng med sosial tillit, og analyserer desse tilhøva i lys av teoriar om sosial kapital. Metode: Utvalet besto av 1435 respondentar i Norge. Data vart skaffa frå European Social Survey, sjuande runde. Ulike demografiske variablar vart brukt som uavhengige variablar for å måle innverknad på sosial tillit. Deskriptive metodar som frekvensfordeling og korrelasjonstest vart brukt for å beskrive kjenneteikn ved utvalet. Lineær regresjonsanalyse vart brukt for å vurdere samanhengen mellom sosial tillit og dei uavhengige variablane. Resultat: Utdanningsnivå og alder hadde sterkast samanheng med sosial tillit. Di eldre ein er, og di høgare utdanning ein har, dess høgare tillit. Kjønn og inntektskjelde hadde ikkje samanheng med sosial tillit. Dei øvrige variablane var signifikante, men samanhengen var relativt svak. Drøfting: Modellane forklarte mindre av variasjonen enn forventa. Det kan tyde på det er andre variablar som ikkje er inkludert i denne studia som er viktigare for å predikere innverknad på sosial tillit. Oppgåva tek også føre seg metodologiske begrensingar og implikasjonar for sosialt arbeid, og drøfter tillitsomgrepet opp mot sosialt arbeid.language
dc.language.isonnlanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectsosial tillitlanguage
dc.subjectsosial kapitallanguage
dc.subjectutdanningsnivålanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360language
dc.titleÅ stole på andre - Ei kvantitativ studie av sosial tillitlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record