Show simple item record

dc.contributor.advisorAkernes, Nina
dc.contributor.authorKopperud, Kristine Schanke
dc.date.accessioned2017-10-26T13:49:03Z
dc.date.available2017-10-26T13:49:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5341
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikklanguage
dc.description.abstractMålet med dette prosjektet har vært å se nærmere på betydningen av tett oppfølging fra faglærer i arbeidspraksis for elevene ved Helse- og oppvekstfag. Jeg ønsker å se på og konkretisere erfaringer fra elever, faglærere og bedrifter knyttet til tett oppfølging fra lærer. Jeg vil også se på hvordan dette kan påvirke elevenes mestring trygghet og begynnende yrkeskompetanse. Hvilke utfordringer og muligheter ligger det i at en lærer har med seg inntil 16 elever til samme praksisplass - både for elever, faglærere og bedrifter? Tett oppfølging betyr at faglærer er med elevene hele dagen når de har arbeidspraksis. Min problemstilling lyder som følge av dette: «Hvilken betydning har tett oppfølging fra faglærer i arbeidspraksis for elevenes trygghet, mestring og begynnende yrkeskompetanse?» Det er benyttet en kvalitativ metode i prosjektet med en fenomenologisk tilnærming. Dette medfører at jeg vil belyse informantenes perspektiver. Datainnsamlingen er knyttet til deltakende observasjon, refleksjonslogger samt dybdeintervjuer med elever, faglærere og representanter fra arbeidslivet. I dette forskingsprosjektet ønsker jeg å oppsummere relevant informasjon om gjennomføringen av yrkesfaglig fordypning. Jeg vil sette fokus på en praksis hvor lærer er med elevene ut i arbeidspraksis og er tilstede kontinuerlig der elevene er – ute i arbeidslivet. Mine funn i dette prosjektet viser at denne måten å gjennomføre yrkesfaglig fordypning på stiller store krav til kommunikasjon og samarbeid mellom faglærere og praksisfeltet. Det må være klare mål, rammer og forventninger knyttet til praksis- Dette krever en aktiv og deltakende faglærer som er tilstede der elevene er. Funnene viser at en begynnende yrkeskompetanse hos elevene i stor grad kan relateres til nøkkelkvalifikasjoner gjennom sosial og personlig læring, men også til praktiske yrkesoppgaver som elevene får utøve og prøve i sitt eget tempo. Funnene viser at det er viktig at faglærer ser hver enkelt elev, og differensierer innhold og oppgaver til elevenes forutsetninger og behov for at elevene skal oppleve trygghet og mestring i praksisfeltet.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanninglanguage
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectYrkesfaglig fordypninglanguage
dc.subjectHelsefagarbeiderlanguage
dc.subjectArbeidspraksislanguage
dc.subjectOppfølginglanguage
dc.subjectYrkespedagogikklanguage
dc.subjectHelse- og oppvekstfaglanguage
dc.titleSammen i arbeidspraksis.language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record