Show simple item record

dc.contributor.advisorKopperud, Karoline
dc.contributor.authorØren, Susanne Tranvåg
dc.contributor.authorJohnsen, Marianne Solberg
dc.date.accessioned2017-10-24T14:17:09Z
dc.date.available2017-10-24T14:17:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5334
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractTema i denne oppgaven er organisasjonskultur og endring. Relasjoner i en organisasjon er en vesentlig byggestein i en organisasjonskultur. Vi har sett på hvilken effekt organisasjoners kultur, uttrykt gjennom dens bytterelasjoner mellom organisasjon og ansatt, har på ansattes håndtering av endring og omstilling, som jo er vesentlig for hvor godt organisasjonen takler omstillingene. For å få denne kunnskapen har vi undersøkt hvordan sosiale og økonomiske bytterelasjoner kan påvirke effekten psykologiske kontraktsbrudd har på de ansattes engasjement og fare for å bli utbrent. Vi har gjennomført en survey hvor vi innhentet data fra en offentlig institusjon innenfor justissektoren i Norge (n=105). Resultatene våre viste at psykologiske kontraktsbrudd var signifikant positivt relatert til utbrenthet og signifikant negativt relatert til engasjement. Videre fant vi at sosiale bytteforhold modererer sammenhengen mellom psykologiske kontraktsbrudd og engasjement ved at sosiale bytteforhold virker som en buffer. Vi fant ikke at økonomiske bytteforhold har noen signifikant moderatoreffekt på verken utbrenthet eller ansattes engasjement. Som et ad hoc funn fant vi at økonomiske bytteforhold hadde en delvis medierende effekt på psykologiske kontraktsbrudd sin sammenheng med utbrenthet.language
dc.description.abstractThe topic of this thesis is organizational culture and change. Relations in an organization are an essential building block of an organizational culture. We have studied the impact of organizational culture, when expressed through exchange relationships between the organization and the employee, on how employees handle change and restructuring. To obtain this knowledge, we have studied how social and economic exchange relationships may influence on the effect psychological contract breach has on employee work engagement and the risk of job burnout. We have conducted a survey where we gathered data from a public institution in the justice sector in Norway (n = 105). Our results showed that psychological contract breach was significantly positively related to burnout and significantly negatively related to work engagement. Moreover, we found that social exchange moderates the relationship between psychological contract breach and employee engagement, by serving as a buffer. We did not find that economic exchange relationships have a significant moderating effect on either burnout or employee engagement. However, we found that the effect of psychological contract breach in relation to burnout, partially works through economic exchange – that is a partial mediation.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectorganisasjonskulturlanguage
dc.subjectpsykologiske kontraktsbruddlanguage
dc.subjectsosiale bytteforholdlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268language
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleOrganisasjonskultur som fortrinn i turbulente tider - En studie av hvordan relasjonen mellom organisasjon og ansatt kan påvirke de negative effektene av psykologiske kontraktsbruddlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record