Show simple item record

dc.contributor.advisorLien, Tove
dc.contributor.authorDybdahl, Sissel
dc.date.accessioned2017-10-24T12:15:05Z
dc.date.available2017-10-24T12:15:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5330
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikklanguage
dc.description.abstract”Hvordan kan vurdering i praksis brukes systematisk slik at det bidrar til å heve elevens prestasjon og læringsutbytte?” Bakgrunn for utviklingsprosjektet var elevenes behov for utvikling av underveisvurdering i praksis ved yrkessjåførlinjen i Hønefoss. I kjølevannet av satsningen på ”vurdering for læring” ved skolen, samtidig med oppstart av masterprosjektet, kunne det ikke passet bedre at elevene etterlyste den ”spontane, virkelige, der og da vurderingen” i de praktiske kjøretimene. Interessen hos meg ble vekket, og tema for masteroppgaven bestemt. Dette handler om læring for livet, når vurdering og veiledning blir gjennomført i trafikkopplæringen med buss og vogntog ute på veien. Formålet med prosjektet var å videreutvikle underveisvurdering hvor eleven medvirker med refleksjon og vurdering av egen atferd. En mer systematisk dokumentasjon av både skriftlig og muntlig vurdering sammen med medelever og lærer var ønskelig. Vegdirektoratets læreplaner vektlegger at lærerne må tilrettelegge slik at eleven utvikler evne til selvvurdering. Eleven søker etter bekreftelse, samtidig som det sosiale påvirker og former. Kvalitativ metodetriangulering i forskningen ble gjort i eget praksisfelt. Kartlegging av vurderingspraksis i yrkessjåførutdanningen ved landslinjene i Norge, loggføring med elevenes refleksjoner og video fra kjøretimer med fokus på underveisvurdering ble gjennomført. Parallelt med mitt masterprosjektet tester vi ut og begynner å få grep på de nye digitale opplæringskortene med samskriving i OneNote. Bedre tilgang for lesing og samskriving vil være fokus i den videre utvikling for å øke elevens læringsutbytte. Funn i prosjektet avdekker utfordring ved å være i spenningsfeltet mellom Kunnskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet, det kan stilles spørsmål om lovverk alltid blir fulgt i vurderingsarbeidet. Vurderingspraksisen er svært forskjellig mellom de 11 landslinjene. Det er overveldende mye muntlig vurdering på landslinjene generelt, og oppsiktsvekkende mange elever ønsker seg mer skriftlig vurdering. Det gir god gevinst i det samfunnsmessige perspektivet når kommende yrkessjåfører med god selvinnsikt blir mer bevisste sine valg. At de har øvet på å reflektere og vurdere egen atferd underveis i opplæringen, gjør bevisstheten rundt det å være kritisk til egen kjøreatferd mer naturlig videre i jobb som yrkessjåfør. Lavere risiko, færre ulykker i trafikken og viktig bidrag i samfunnet mot nullvisjonen i fremtiden.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanninglanguage
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2017
dc.subjectTrafikkopplæringlanguage
dc.subjectLæringlanguage
dc.subjectYrkessjåførerlanguage
dc.subjectLæringsutbyttelanguage
dc.subjectVurderinglanguage
dc.subjectEleverlanguage
dc.subjectLogglanguage
dc.titleLæring for livet- vurdering og veiledning i trafikkopplæringlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record