Show simple item record

dc.contributor.advisorStamsø, Mary Ann
dc.contributor.advisorKolltveit, Kristoffer
dc.contributor.authorKittilsen, Tendai Kuleya
dc.date.accessioned2017-10-11T14:39:37Z
dc.date.available2017-10-11T14:39:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5292
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractMin oppgave handler om utførelse av kommunale oppgaver organisert som egenregi eller i interkommunale selskaper (IKS). For å finne ut av fordeler og ulemper valgte jeg flermetodedesign. Jeg laget to analyser: en intervjuundersøkelse av Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS (NRBR IKS) som jeg vurderer som «best practice». Her brukte jeg en intervjuguide og snakket med åtte respondenter. Den andre var en dokumentanalyse av en rekke revisjonsrapporter som beskriver situasjonen i norske IKS-er generelt. Denne sammenligningen skulle vise om det var en avstand mellom «best practice» og vanlig IKS-drift. Formålet med oppgaven var å belyse fordeler og ulemper ut fra kriteriene økonomi/effektivitet, kvalitet, styringsmuligheter og demokratisk påvirkning. Funnet fra NRBR IKS var eierne her hadde etablert et eierstyringssekretariat som sørget for at alle saker ble forberedt for etterfølgende politisk behandling i kommunene. Systemet var tydelig godt gjennomtenkt og blir overvåket av rådmannskollegiet. Når det gjelder revisjonsrapportene var det 72 funn. Fire uten bemerkninger fra revisjonens side, for de øvrige 68 var stort sett større og noen mindre mangler ved eierstyringen. En rapport fra Telemarksforskning som dekket 89 revisjonsrapporter bekreftet også store mangler ved eierstyringen. Konklusjonen var derfor at det ser ut til at IKS-ene i sin alminnelighet drives med unødvendig store kostnader, dårlig styring og «demokratisk underskudd», mens det ikke kan sies noe om kvaliteten. På den annen side har eierne av NRBR IKS etablert et system som langt på vei løser disse problemene, selv det heller ikke her er problemfritt.language
dc.description.abstractMy thesis is about how the municipal sector organizes the execution of its services: in-house or through an Inter-municipal Company (IKS). To identify the advantages and disadvantages I chose a Multi Method Design. I made two analyses. The first is a case study of the IKS Fire Brigade of Nedre Romerike district which I consider as a “best practice” issue. The second is a document analysis of a series of audit reports dealing with the situation in Norwegian IKS’s in general. The aim was to find if it is a difference between the Best Practice case and the normal IKS’s. The criteria for measuring this were economy/efficiency, quality, steering possibilities and democratic influence. Among the 72 observations only 4 were without remarks from the auditors, while 68 had a series of discrepancies. A report from Telemark Research which covered 89 audit reports confirmed the findings. The conclusion was therefore that the IKS in general generate unnecessary costs, inadequate management and a “democratic deficit”; they were silent on the quality issue. On the other side the owners of the IKS Fire Brigade of Nedre Romerike have established a system solving these problems, although even this cooperation is not without problems.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectinterkommunale selskaperlanguage
dc.subjectøkonomilanguage
dc.subjecteffektivitetlanguage
dc.subjectkvalitetlanguage
dc.subjectstyringsmuligheterlanguage
dc.subjectdemokratisk påvirkninglanguage
dc.subjectNedre Romerike Brann- og redningsvesenlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleHva er ulemper og fordeler med organisering av kommunale oppgaver i egenregi og i interkommunalt samarbeid (IKS)?language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record