Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorGjøtterud, Sigrid
dc.contributor.editorHiim, Hilde
dc.contributor.editorHusebø, Dag
dc.contributor.editorJensen, Liv Helene
dc.contributor.editorSteen-Olsen, Tove Herborg
dc.contributor.editorStjernstrøm, Else
dc.date.accessioned2017-10-04T07:54:24Z
dc.date.accessioned2017-10-10T10:48:27Z
dc.date.available2017-10-04T07:54:24Z
dc.date.available2017-10-10T10:48:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGjøtterud S, Hiim H, Husebø D, Jensen LH, Steen-Olsen TH, Stjernstrøm E. Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk; 2017. 471 p.language
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5284
dc.description.abstractAntologien Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold består av tjue vitenskapelige artikler innen utdanning, helse, vitensentre, kunst og arbeidsliv. Antologien gir et innblikk i historisk utvikling, grunnlagstenkning, samt teoretiske og metodologiske diskusjoner innen aksjonsforskningsfeltet. Den tar opp spørsmål om deltakelse, erfaringskunnskap og dialog som grunnlag for kunnskapsutvikling. Boka spenner over temaer som profesjonsutvikling, fagutvikling, praksisutvikling og organisasjonsutvikling, og de empiriske artiklene har fokus på å bygge bro mellom teori og praksis for å forstå, utvikle og endre praksis. Forskerrollen i aksjonsforskning vies oppmerksomhet, herunder forskerens ansvar for å bidra til refleksjon, oppklarende og kritiske spørsmål og til at alle stemmer blir hørt. Antologien viser også hvordan utforskende arbeidsmåter, selvstudier og forskning i egen organisasjon kan bidra til læring og kunnskapsutvikling. Antologien setter fokus på betydningen av å utvikle gode utdanningstilbud i aksjonsforskning på master- og PhD-nivå, og argumenterer for viktigheten av å styrke forskerutdanning på dette feltet. Samlet sett viser antologien hvordan aksjonsforskning som forskningstradisjon bidrar til å klargjøre og utvikle sitt epistemologiske og metodologiske grunnlag, fremskaffe gyldige forskningsresultater og formidle relevant og troverdig ny kunnskap. Slik kunnskap har betydning for hvordan vi praktiserer, kommuniserer og forstår forskning i et mangfold av kontekster.language
dc.description.abstractAction Research in Norway. Theoretical and empirical diversity is an anthology consisting of twenty scientific articles from the fields of education, health, science centers, arts and working life. The anthology provides an insight into historical development, basic principles and theoretical and methodological discussions within the field of action research. The book addresses questions about participation, experience and dialogue as a basis for knowledge development. It includes topics such as professional development, development of school subjects, practice development, and organizational development. The empirical articles emphasizes on bridging the gap between theory and practice to understand, change and develop practices. Questions about the researcher´s role in action research are brought to attention, by highlighting issues such as the researcher's responsibility to contribute to reflection and clarification, and to raise critical questions, as well as to ensure that all voices are being heard.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherCappelen Damm Akademisklanguage
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23865/noasp.17
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.language
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectAksjonsforskninglanguage
dc.subjectProfesjonsutviklinglanguage
dc.subjectUtdanninglanguage
dc.titleAksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfoldlanguage
dc.typeBooklanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-10-04T07:54:24Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.cristin1476053
dc.source.isbn9788202529819


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.