© Astrid Anderson, Cicilie Fagerlid, Håkon Larsen og Ingerid S. Straume (red.), bidragsyterne 
har copyright for sitt eget kapittel, 2017
Dette verket omfattes av bestemmelsene i 
Lov om opphavsretten til åndsverk m.v.
 av 1961. 
Verket utgis Open Access under betingelsene i Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Denne tillater tredjepart å kopiere, distribuere 
og spre verket i hvilket som helst medium eller format, og å remixe, endre, og bygge videre 
på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle, under betingelse av at 
korrekt kreditering og en lenke til lisensen er oppgitt, og at man indikerer om endringer er 
blitt gjort. Tredjepart kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at 
lisensgiver bifaller tredjepart eller tredjeparts bruk av verket
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Astrid Anderson, Cicilie Fagerlid, Håkon Larsen og Ingerid S. Straume (red.), bidragsyterne har copyright for sitt eget kapittel, 2017 Dette verket omfattes av bestemmelsene i Lov om opphavsretten til åndsverk m.v. av 1961. Verket utgis Open Access under betingelsene i Creative Commons-lisensen CC-BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Denne tillater tredjepart å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format, og å remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle, under betingelse av at korrekt kreditering og en lenke til lisensen er oppgitt, og at man indikerer om endringer er blitt gjort. Tredjepart kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller tredjepart eller tredjeparts bruk av verket