Show simple item record

dc.contributor.advisorGulden, Tore
dc.contributor.authorJohansen, Linn Victoria
dc.date.accessioned2017-08-03T07:36:12Z
dc.date.available2017-08-03T07:36:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5099
dc.descriptionMaster i produktdesignlanguage
dc.description.abstractUtgangspunktet for prosjektet var tjeneste- og interaksjonsdesign. Valget falt ned på å utarbeide en løsning basert på digitale flater. Bakgrunnen for oppgaven var å få de eldre til å bo så lenge som mulig i sitt eget hjem. Det å bidra til at hver enkelt kunne klare seg lengst mulig selv ville også kunne bidra til økt livskvalitet. Samfunnsøkonomisk vil det kunne ha stor betydning for omfang av behovet for fagpersonell og utbygging av institusjoner. Sett i lys av samfunnsutviklingen med eldrebølgen som kommer, er dette et viktig tema og noe vi bør fokusere på fremover. Samarbeid mellom generasjoner vil også kunne bidra til økt fellesskap. Hovedfokuset i dette prosjektet var å legge til rette for aktivisering og sosial omgang blant eldre. Problemstillingen var som følger: Hvordan bidra til at eldre kan bo lenger hjemme ved bruk av digitale flater? Prosjektet bygger på en brukersentrert prosess, løst med en digital flate. Det er hentet mye innsikt og inspirasjon fra hverdagsrehabiliteringen i kommunene, hvor det er en rekke tilbud til de eldre som fortsatt bor hjemme. Disse tilbudene er hjelp til selvhjelp for at flest mulig eldre skal mestre hverdagen og bo lengst mulig hjemme. Prosjektet bygger på metoder for å få best mulig innsikt og kunnskap rundt hvordan det er å bli gammel i dagens Norge, og hvilke muligheter man har. Teoriene rundt mestring og motivasjon, samt innsikten man fikk ved å benytte metoder som er beskrevet, ga grunnlaget for idéutviklingen og konseptualiseringen. Resultatet av prosjektet var et konsept på en app der ulike brukergrupper danner en arena for at eldre kan få muligheten til aktivisering. Appen skaper aktivering gjennom ulike aktiviteter og konkurranser med venner og familie, eller med mennesker man blir kjent med gjennom aktiviteter. Alle kan benytte seg av appen enten det er barn, barnebarn, eller andre personer i nærmiljøet til den eldre. Konseptet fokuserer på det sosiale rundt alderdommen og bygger på en intensjon om at aktivering og sosial omgang i hverdagen kan bidra til at eldre bor lenger hjemme og får en verdig og innholdsrik alderdom.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for produktdesignlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2017
dc.subjectInteraksjonsdesignlanguage
dc.subjectProduktdesignlanguage
dc.subjectApp designlanguage
dc.subjectGamificationlanguage
dc.subjectHelselanguage
dc.subjectRehabiliteringlanguage
dc.subjectEldrelanguage
dc.subjectPensjonisterlanguage
dc.subjectMestringlanguage
dc.subjectMotivasjonlanguage
dc.subjectTjenestedesignlanguage
dc.titleTilrettelegging for nettverksbygging og aktiviteter for pensjonisterlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record