Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorm-Mathisen, Ardis
dc.contributor.authorHelle-Valle, Jo
dc.date.accessioned2017-05-12T09:42:33Z
dc.date.accessioned2017-05-15T10:38:41Z
dc.date.available2017-05-12T09:42:33Z
dc.date.available2017-05-15T10:38:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationStorm-Mathisen A, Helle-Valle JH. IKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønn. Tidsskrift for kjønnsforskning. 2014;38(2):149-167language
dc.identifier.issn0809-6341
dc.identifier.issn1891-1781
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4962
dc.description.abstractDenne artikkelen, som bygger på den norske delen av et større nordisk prosjekt, analyserer databruk på ulike sosiale arenaer for en gruppe 12- og 13-åringer i en bydel i Oslo. Analysen anvender et praksisteoretisk kjønnsperspektiv og argumenterer for det som kalles et ikke-kjønnssentrert kjønnsperspektiv. Dette innebærer at kjønn alltid ses på som et aspekt av konkrete handlingsfelt. Undersøkelsen er basert på spørreskjema, intervjuer og feltarbeid. Resultatene fra undersøkelsene viser at kjønn er en viktig faktor i de unges IKT-bruk, men at i hvilken grad og på hvilke måter kjønn spiller en rolle påvirkes av en rekke andre forhold.language
dc.description.abstractThis article, based on the Norwegian part of a comparative Nordic research project, analyses various ICT practices among youths in a suburb in Oslo. The analysis applies a gender perspective that draws on practice theory and argues for a non-gender-centric gender perspective. This implies that gender is always approached as part of specific social fields. The research is built on surveys, interviews and fieldwork. The results demonstrate that gender is an important factor in accounting for differences in ICT use, but to what extent and in what ways gender plays a role are affected by various other social factors.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherUniversitetsforlagetlanguage
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tfk/2014/02/ikt-bruk_i_skolen_og_familien_-_en_praksisteoretisk_studie
dc.subjectKjønn / Genderlanguage
dc.subjectKjønn og IKT / Gender and ICTlanguage
dc.subjectPraksisforskning / Practice reserachlanguage
dc.titleIKT-bruk i skolen og familien - en praksisteoretisk studie av kjønnlanguage
dc.title.alternativeICT use at school and in the family: a practice-theoretical study of genderlanguage
dc.typeJournal articlelanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-05-12T09:42:33Z
dc.description.versionacceptedVersionlanguage
dc.identifier.cristin1145471
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200
dc.relation.projectIDNorges forskningsråd: 212071


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel