• Ettertanke: Veit vi no meir om utfordringane? 

      Haug, Peder (SPS arbeidsnotat;nr. 6, Conference object, 2008)
      Innlegg på konferansen «Utdanningen av lærere - erfaringer og utfordringer» Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo 25. august 2008