• Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge? 

      Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Yrkesregulering har fått økende internasjonal oppmerksomhet, da forsking har vist at lisensierings- og sertifiseringsordninger har betydning for rekruttering til yrket, for kvalitet i yrkesutøvelsen og for lønnsnivået. I ...