• Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid 

      Friberg, Jon Horgen; Haakestad, Hedda (Søkelys på arbeidslivet;nr. 3 - 2015, Research report, 2015)
      Norsk byggenæring har tradisjonelt vært preget av høy produktivitet, høyt kompetansenivå og sterk forankring i håndverksfaglige tradisjoner, samt relativt høye lønninger og trygge arbeidsvilkår. Hva har skjedd med ...