• Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter 

      Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Jobber kvinner deltid i noen yrker på grunn av strukturelle forhold som de møter i yrket, eller er kvinnene som søker seg til disse yrkene mindre dedikerte og mer orienterte mot deltidsarbeid? I denne artikkelen undersøker ...