• Å skape et uenighetsfellesskap: Historisk tidsskrift som debattforum 

      Slottemo, Hilde Gunn; Roll-Hansen, Hege; Messel, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      I denne artikkelen studerer vi hvordan Historisk tidsskrift (HT) har fungert som debattforum for norske historikere, ut fra spørsmålet om diskusjon fungerer faglig sammenbindende, splittende og/eller grenseskapende. I ...