• Utbrenthet – en veiledende bibliografi 

      Larsen, Anne Cecilie (SPS arbeidsnotat;nr. 2 - 2010, Working paper, 2010)
      Utbrenthetsbegrepet ble lansert på midten av 70-tallet. Begrepet har hatt stor appell, og det anslås nå at det er skrevet om lag 6000 vitenskapelige bøker, artikler og avhandlinger om utbrenthet (Schaufeli, Leiter, & ...