• Rettigheter, behov og plikter i aktivitetspolitikken Forståelser av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere 

   Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne (Kritisk juss;Årgang 48, nr. 1, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-05)
   Hvordan relasjonen mellom rettigheter og plikter erfares av ulike klientgrupper i velferdsstaten, er i liten grad studert. I lys av Frasers begrep om behovspolitikk, og hennes diskusjon om forholdet mellom behov og ...
  • Wage inequality within and between occupations 

   Helland, Håvard; Bol, Thijs; Drange, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Western countries, including Scandinavian nations, have witnessed an increase in wage inequality over the past decades. Recent studies attribute rising wage inequality in the United States and United Kingdom primarily to ...