• Skjønn, rettssikkerhet og uførepensjon 

      Stuen, Hanne Kilen; Eriksen, Erik Oddvar (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2008)
      Forfatterne drøfter skjønn i forhold til likebehandling relatert til folketrygdlovens bestemmelser om uføretrygd. Det skilles mellom ulike begreper om og former for skjønn. Utviklingen innen det offentlige velferdsbyråkratiet ...