• Lavt sensorsamsvar : kan det bedres? 

      Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (UNIPED;34 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare ...