• Samfunnsviteres og humanisters overgang tilarbeidsmarkedet 

      Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-04)
      Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs ...