• Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede 

      Raaen, Finn Daniel (Chapter; Peer reviewed, 2010)
      Nyutdannede og erfarne lærere som samarbeider systematisk om planleggingen og gjennomføringen av undervisningen har høyere opplevd mestring enn de som ikke gjør det. Kollegiale fellesskap er viktige for både nyutdannede ...