• De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning 

      Slagstad, Rune (Nordisk administrativt tidsskrift;88 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-12)
      Min analyse samler seg om de to store reformregimer i moderne norsk historie, embetsmannsstaten (1814-1884) og arbeiderpartistaten (1945-1981). Derved aksentueres en kontinuitet mellom disse to som eliteregimer. I sentrum ...