• Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter 

   Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Jobber kvinner deltid i noen yrker på grunn av strukturelle forhold som de møter i yrket, eller er kvinnene som søker seg til disse yrkene mindre dedikerte og mer orienterte mot deltidsarbeid? I denne artikkelen undersøker ...
  • Work-Family Interference: Nurses in Norway and Finland 

   Abrahamsen, Bente; Holte, Kari Anne; Laine, Marjukka (Professions and Professionalism;2 (1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The aim of the study is to investigate the level of work–family inter-ference (WFI) for part-time nurses in Norway and Finland. Part-time work is usually cited as a desirable way in which to facilitate work and family ...