• TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning 

      Thue, Fredrik (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-04)
      Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) har i 60 år vært det sentrale organ for en bred forskningstradisjon med opphav i Institutt for samfunnsforskning (ISF). Artikkelen drøfter denne tradisjonen og dens samfunnsmessige ...