• Hvite person, hvor går du? : om forskerposisjon og norskhet 

      Leseth, Anne Birgitte (Sosiologi i dag;41 (3-4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Artikkelen argumenterer for at synliggjøring av egen forskerposisjon i en ikkenorsk kontekst kan si noe om hvithet og norskhet som en taus posisjon. Artikkelen baserer seg på materiale fra to antropologiske feltarbeid i ...