• Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945–1981 

      Aven, Håvard Brede; Innset, Ola (Historisk Tidsskrift;Bind 97, nr. 2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-28)
      Det har blitt hevdet at Høyres økonomiske politikk i etterkrigsårene stort sett bestod i å «stabbe imot» men la seg trekke med av Arbeiderpartiets økonomiske politikk. I denne artikkelen viser vi imidlertid at Høyre aktivt ...