• Koherens i lærarutdanninga 

      Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...