• Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger 

      Abrahamsen, Bente (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
      Mannlige studenter på kvinnedominerte profesjonsutdanninger fullfører i mindre grad utdanningen enn sine kvinnelige medstudenter. I artikkelen belyser jeg om kjønnsforskjellene har sammenheng med at menn har dårligere ...