• Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger 

   Abrahamsen, Bente (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
   Mannlige studenter på kvinnedominerte profesjonsutdanninger fullfører i mindre grad utdanningen enn sine kvinnelige medstudenter. I artikkelen belyser jeg om kjønnsforskjellene har sammenheng med at menn har dårligere ...
  • Lavt sensorsamsvar : kan det bedres? 

   Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (UNIPED;34 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare ...