• Flertydighet og fleksibilitet: En etnografisk studie av legevaktens profesjonsgrenser 

      Johannessen, Lars E. F. (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 2, nr. 3-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-06-08)
      Denne artikkelen er en etnografisk studie av profesjonsgrenser på arbeidsplassen – også kalt arbeidsplassjurisdiksjon. Mer spesifikt fokuserer artikkelen på grenser for diagnostikk, slik disse ble trukket mellom leger og ...