• Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger 

   Abrahamsen, Bente (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
   Mannlige studenter på kvinnedominerte profesjonsutdanninger fullfører i mindre grad utdanningen enn sine kvinnelige medstudenter. I artikkelen belyser jeg om kjønnsforskjellene har sammenheng med at menn har dårligere ...
  • The relationship among learning outcome measures used in higher education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Quality in Higher Education;Volume 24 - Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-09)
   Although grades are still considered important signifiers of graduates’ quality, greater attention has been paid to other measures of learning outcomes in higher education. This shift in attention is attributed to an ...