• Etnisk mangfold i akademia 

      Askvik, Tanja; Drange, Ida (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 3, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Det er betydelige forskjeller i hvem som blir i Universitets- og høyskolesektoren etter oppnådd doktorgrad om man sammenligner personer med majoritetsbakgrunn og innvandrere. Doktorer med majoritetsbakgrunn har størst ...