• Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter 

   Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Jobber kvinner deltid i noen yrker på grunn av strukturelle forhold som de møter i yrket, eller er kvinnene som søker seg til disse yrkene mindre dedikerte og mer orienterte mot deltidsarbeid? I denne artikkelen undersøker ...
  • Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003 

   Abrahamsen, Bente (Søkelys på arbeidslivet;27 (1-2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Denne studien belyser sykepleieres bruk av deltid fra 1970-tallet og fram til i dag. Spørsmålet som tas opp er om den langvarige deltidstrenden blant sykepleiere videreføres blant de som er nyutdannede i dag. Resultatene ...