• Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor 

      Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskrift for Velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad veiledernes praksis ved lokale Nav-kontor er arbeids og styringsrettet og/eller bruker- og forhandlingsrettet, og om praksis har sammenheng med arbeidsoppgavene veilederne ...