• Vurdering av arbeidsevne i NAV: Et spørsmål om kunnskap? 

      Gjersøe, Heidi Moen (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Denne artikkelen studerer NAV-veilederes vurderinger av arbeidsevnen til personer som søker om arbeidsavklaringspenger – trygdeytelsen som skal sikre inntekt for dem med helseproblemer. Funnene er basert på en feltstudie ...