• Agentbasert modellering : en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse 

      Tufte, Per Arne; Lyngstad, Torkild Hovde; Birkelund, Gunn Elisabeth (Tidsskrift for samfunnsforskning;51 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Agentbasert modellering – en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse I denne artikkelen introduserer vi agentbaserte modeller og gir eksempler på hvordan slike modeller har vært brukt i analyser av sosiale fenomener. ...