• Utenfor akademia: mot en utvidet forståelse av «abduktiv analyse» og teoriutvikling 

      Johannessen, Lars E. F. (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 6, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-15)
      Artikkelen drøfter abduktiv analyse (AA) – en strategi for teoriutvikling som har fått økt oppmerksomhet det siste tiåret. AA handler om å videreutvikle teori gjennom å oppdage og gi mening til data som bryter med teoretiske ...