Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolvang, Per Koren
dc.contributor.authorBartoszko, Aleksandra
dc.contributor.authorBergland, Astrid
dc.contributor.authorHanisch, Halvor Melbye
dc.contributor.authorWoll, Heidi
dc.date.accessioned2010-06-14T12:06:35Z
dc.date.available2010-06-14T12:06:35Z
dc.date.issued2010-03-23
dc.identifier.citationSolvang, P.K., Bartoszko, A., Bergland, A., Hanisch, H. & Woll, H. (2010). Registrering som overgrep? : en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. Tidsskrift for velferdsforskning, 13 (1), 26-42en_US
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.otherFRIDAID 341742
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10642/360
dc.description.abstractI 2006 ble det i Norge satt i gang et tiltak for registrering av pleie- og omsorgsbehov; IPLOS. I etterkant av iverksettingen oppsto det protesterer mot registreringen og måten den ble gjennomført på. Artikkelen undersøker hvilke forhold som ble løftet frem som viktige henholdsvis i problemdefineringen av, og i forsvaret for ordningene, og hvilke hensyn det vises til når funksjonshemmede, helsefaglige profesjonsutøvere og myndighetene søker å legitimere sine standpunkter. Det empiriske grunnlaget er ytringer om IPLOS i aviser, fagpresse, nettsteder og i offentlig informasjon. Et hovedmoment til å forstå IPLOS-kontroversen er at det tas manglende hensyn til velferdsforvaltningen som et bredt fundert verdikompromiss.en_US
dc.description.abstractRegistration as oppression? A debate about resource management and human rights violations in the production of impairment statistics A new system for the production of impairment statistics was implemented in Norway in 2006. Both disabled individuals and organizations for the disabled protested against the system. This article deals with the question of what was given emphasis when the statistical tool was criticized and subsequently defended, and how disabled people, health professionals and the health authorities legitimated their standpoints. Empirically, the discussion is based on a collection of texts from the debate over the statistical system drawn from newspapers, journals, websites and public information. A main issue in the discussion is how a well-functioning welfare system is founded on a compromise between different systems of justification.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;13 (1)
dc.subjectRessursforvaltningen_US
dc.subjectIPLOSen_US
dc.subjectStatistikken_US
dc.subjectPersonvernen_US
dc.subjectHelsetjenesteren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectMenneskerettigheteren_US
dc.titleRegistrering som overgrep? : en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOSen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel