Show simple item record

dc.contributor.advisorArne Roar Lierlanguage
dc.contributor.authorKrilic, Caroline Eriksen
dc.date.accessioned2017-01-19T09:13:18Z
dc.date.available2017-01-19T09:13:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3480
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikklanguage
dc.description.abstractProfitt eller danning? En studie om spenningsforholdet mellom fagutdanning og internopplæring varehandelsbransjen: Denne studien omhandler internopplæringen i varehandelen og fagopplæringen på service og samferdsel. Varehandelsbransjen er en bransje som har mange sysselsatte, og er en stor næring i Norge. Allikevel har fagutdanningen service og samferdsel slitt med en del utfordringer i den senere tid. Det kommer frem i avhandlingen at både politikere og bransje er åpne for endring og samarbeid når det gjelder utdanningsløpet. Med problemsilingen: Hvordan kan utdanning i salg og service tilrettelegges for å imøtekomme bransjen og samtidig ivareta elevene og skolens samfunnsoppdrag? Søker jeg å komme med forslag til nettopp slike endringer som kan gagne både bransjen og ikke minst elevene. Dette er en komparativt kvalitativ studie med informanter fra varehandelsbransjen, og dokumentanalyse av læreplaner og opplæringsplaner. I tillegg redegjøres det for forskning og forslag fra utdanningsmyndighetene innenfor temaet. I disse rapportene og styringsdokumentene kommer det blant annet frem at varehandelsbransjen per i dag rekrutterer lite faglærte og at varehandelen har en sterk internopplæring som de heller benytter seg av, at personlighet er viktigere enn formell kompetanse ved rekrutering, at det er behov for nye fagovergripende kompetanser i skolen, at bedrifter generelt er positive til samarbeid med skolen, og at entreprenørskap i skolen er viktig. Som teoretisk rammeverk benyttes Wengers sosiale læringsteori, behovsteori og Illeris teori om læring. Det diskuteres svake og sterke sider ved internopplæring og den offentlige utdanningen. Tilslutt foreslås ulik organisering av service og samferdsel på bakgrunn av de læreplaner og lærefag som eksisterer i dag. Jeg diskutere både positive og negative sider som kan oppstå ved de ulike alternativene. De ulike alternativene er «PS – modellen, Businesslinja», «Vekslingsmodellen» og «TAF/YSK» - modellen. I tillegg redegjør jeg for et helt nytt alternativ, fremlagt av utdanningsmyndighetene 30. september 2016.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanninglanguage
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2016
dc.subjectYrkespedagogikk; Varehandel; Service- og samferdsel; Internopplæring; Vekslingsmodellen; Fagopplæringlanguage
dc.titleProfitt eller danning? En studie om spenningsforholdet mellom fagutdanning og internopplæring varehandelsbransjenlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record