Show simple item record

dc.contributor.authorSchøyen, Mi Ah
dc.date.accessioned2016-04-20T08:52:43Z
dc.date.available2016-04-20T08:52:43Z
dc.date.issued2016-01-01
dc.identifier.citationSchøyen, M. A. (2016). Den norske velferdsstaten: En sosial investeringsstat?. Tidsskrift for velferdsforskning, 19(01), 4-23.en_US
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.otherFRIDAID 1342305
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3247
dc.description.abstractBefolkningsaldring, globalisering og økonomisk omstilling har endret premissene for velferdsstaten. «Sosiale investeringer» står høyt på den europeiske dagsordenen som et mulig svar på disse utfordringene. Perspektivet har imidlertid fått lite oppmerksomhet i norsk velferdsstatsforskning. Artikkelen tar utgangspunkt i sosial investeringsperspektivet i den nyere internasjonale velferdsstatsforskningen og drøfter i hvilken grad den norske velferdsstaten kan beskrives som en sosial investeringsstat. Gjennom en litteraturgjennomgang og deskriptiv analyse av OECD-data konkluderer vi med at Norge og resten av Norden var tidlig ute i utviklingen av sosiale investeringer. Norden er fortsatt det fremste eksemplet når det gjelder å omsette sosial investeringsperspektivet i praksis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;19(01)
dc.subjectvelferdsstatenen_US
dc.subjectsosiale investeringeren_US
dc.subjectsammenliknende sosialpolitikken_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectNordenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleDen norske velferdsstaten: En sosial investeringsstat?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.version© 2016 Author(s). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for non-commercial use, provided the original author and source are credited.en_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2016-01-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record