Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSmith, Jofrid Karneren_US
dc.contributor.authorJorem, Gøril Tvedtenen_US
dc.date.accessioned2010-04-12T07:59:00Z
dc.date.available2010-04-12T07:59:00Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/323
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler vietnamesiske innvandreres litteraturinteresse, og da spesielt hvordan deres litteraturinteresse har utviklet seg i et livsløpsperspektiv. Forskningsspørsmålet mitt lyder: hvilke lesekarrierer kan en finne blant vietnamesiske innvandrere, og hvilke faktorer har påvirket utviklingen av disse? Masteroppgavens empiriske materiale er samlet gjennom kvalitative intervju med fem vietnamesiske innvandrere rekruttert med vekt på variasjon og bredde. Jeg har gjennomført individuelle intervju og jeg har valgt å basere datainnsamlingen på delvis strukturerte intervju. Det empiriske materialet er videre analysert og drøftet med utgangspunkt i den samfunnsvitenskapelige livsløpsteori, Jan Mukařovskýs estetiske teorier og Pierre Bourdieus kultursosiologi. Masteroppgaven gir et svært sammensatt bilde av de fem lesekarrierenes utvikling. Informantene møter historiske og geografiske omveltninger med ulike utgangspunkt, noe som har fått store konsekvenser for lesekarrierene deres. Det viser seg samtidig at informantenes posisjon i det sosiale rommet spiller en viktig rolle i forbindelse med den litterære smaken de utøver gjennom lesekarrierene, noe som blir spesielt tydelig blant informantene i voksen alder da de gir uttrykk for en norsk middelsmak. Hvilke funksjoner litteraturen tillegges får i tillegg betydning for de utgivelsene den enkelte informant fremhever som givende. Samtlige informanter vektlegger litteraturens underholdende funksjon under oppveksten, mens den kognitive funksjon etter hvert overtar fullstendig. Informanter leser i voksen alder litterære utgivelser som bidrar til at de lærer noe om samfunnet og menneskene rundt seg. Hos enkelte informanter suppleres denne kognitive funksjonen med enten en estetisk eller en sosial funksjon.nob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfagen_US
dc.subjectLesingen_US
dc.subjectVietnamen_US
dc.titleVietnamesiske lesekarriereren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel