Show simple item record

dc.contributor.authorAudunson, Ragnar Andreas
dc.date.accessioned2016-02-26T09:53:09Z
dc.date.available2016-12-01T03:02:59Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationAudunson, R.A. (2015). Bibliotekarene - en profesjon under press? Institusjonalisering, deinstitusjonalisering og reinstitusjonalisering av et profesjonelt felt Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. I R.A. Audunson (Red.), Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning (s. 47-71 ). Oslo: ABM-media ASen_US
dc.identifier.isbn9788293298120
dc.identifier.otherFRIDAID 1329527
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3080
dc.description.abstractBibliotekarene utgjør en veletablert profesjon med relativt lange tradisjoner. Men er det en profesjon under press? Mye kan tyde på det. I 2012 skrev professor i informatikk Kai Arne Olsen i Aftenposten at den informasjonen han trenger som forsker, har han tilgang til fra sitt eget kontor. Han trenger ikke hjelp av universitetsbibliotekarer. Samme år skrev den meritterte bibliotek- og informasjonsforskeren Dave Nicholas at digitaliseringen har fjernet behovet for en mellommann mellom informasjonen og brukeren som har behov for informasjon. «We are all librarians now», skriver han. I det vi er i ferd med å sluttføre arbeidet med dette kapittelet, foregår det en skarp debatt på diskusjonslista biblioteknorge.og i pressen om storbybibliotekenes ansettelsespolitikk. De etterspør i økende grad en annen kompetanse enn bibliotekarkompetansen. Er bibliotekarenes jurisdiksjon over bibliotekfeltet i ferd med å uthules? De institusjonaliseres profesjonen og er det i så fall et grunnlag for reinstitusjonalisering? Det er spørsmål som skal diskuteres i dette kapitteleten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherABM-Mediaen_US
dc.subjectBibliotekareren_US
dc.subjectProfesjoneren_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.subjectProfesjonsteorien_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.titleBibliotekarene - en profesjon under press? Institusjonalisering, deinstitusjonalisering og reinstitusjonalisering av et profesjonelt felten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeChapteren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record