Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannesen, Monica
dc.contributor.advisorSwensen, Håkon
dc.contributor.authorDahl, Ida Marlen Løbakk
dc.contributor.authorJohnsen, Anders Lind
dc.contributor.authorStrømberg, Anne Line
dc.date.accessioned2015-12-02T09:45:08Z
dc.date.available2015-12-02T09:45:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2870
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen_US
dc.description.abstractDigital kompetanse har fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og er utpekt som en av nøkkelkompetansene for livslang læring. Digital kompetanse er essensiell for deltakelse i det stadig voksende digitale samfunn, og må revideres i takt med teknologiutviklingen. I denne sammenhengen er det nødvendig å kunne administrere kompetanseutvikling på egenhånd. Denne undersøkelsen er en del av et større utviklingsarbeid som jobber ut fra problemstillingen: ”Hvordan tilrettelegge for egenvurdering av digital kompetanse?”. Litteraturen viser til et behov for en klart formulert standard som legger til rette for egenvurdering av digital kompetanse. Undersøkelsen utvikler, på bakgrunn av dette behovet, et egenvurderingssystem forankret i litteraturen omkring digital kompetanse og egenvurdering. Formålet med denne undersøkelsen er å belyse forskningsspørsmålet: Kan man, ved å knytte klare spørsmål og kriterier opp mot prestasjoner i en oppgaveløsning, tilrettelegge for en mer presis egenvurdering, enn gjennom klare kriterier og spørsmål alene? Undersøkelsen forsøker å belyse forskningsspørsmålet gjennom en analyse av skriftlige dokumenter, samlet inn gjennom kvasieksperimentelt design. I kvasieksperimentet vurderer hver informant sin egen digitale kompetanse før og etter en intervensjon. Intervensjonen i kvasieksperimentet er oppgaver som informantene løser. I egenvurderingen etter intervensjonen vurderer informantene egne prestasjoner opp mot deres oppgaveløsning. Egenvurderingen til informantene før og etter intervensjonen, i tillegg til oppgavebesvarelser, ble samlet inn og videre kategorisert og gradert gjennom en kvalitativ dokumentanalyse. Funn fra undersøkelsen viser til avvik og likheter mellom informantenes egenvurdering før og etter intervensjonen, i tillegg til å vise flest avvik mellom vurderingen av informantenes digitale kompetanse og deres egenvurdering. Mulige årsaksforklaringer på disse funnene kobles opp mot oppgavenes oppfattede vanskelighetsgrad, uklare spørsmål og kriterier, konteksten oppgavene gir informantene og utvalgets kvaliteter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectEgenvurderingen_US
dc.subjectDigital kompetanseen_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectDigicompen_US
dc.subjectEgenvurderingssystemeren_US
dc.subjectKvasieksperimenten_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Annen informasjonsteknologi: 559en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleTilrettelegging for egenvurdering av digital kompetanseen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record