Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMifsud, Louise
dc.contributor.authorSkyberg, Karin J.
dc.date.accessioned2015-12-02T08:44:12Z
dc.date.available2015-12-02T08:44:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2868
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen_US
dc.description.abstractSkolen har en viktig rolle i samfunnets kultur, og skoleelever er en målgruppe for museene. ""Få øye på Munch"" er et eksempel på nye måter å få ungdom til å oppleve museum og kunst på og med bruk av digitale teknologi. I det digitale iPad prosjektet "Få øye på Munch" har elevene jobbet med bilder av Munch som inspirasjon, utforsket de visuelle virkemidlene og bearbeidet og laget sine egne digitale uttrykk på iPad med appene. I denne oppgaven har jeg sett på forskningsfeltet museumsformidling og skolesamarbeid med og uten digital teknologi. Jeg tar utgangspunkt i det sosiokulturelle perspektiv i oppgaven hvor kommunikasjon, samspill og aktivitet er viktig for at læring skal skje (Säljö:150). Fra dette perspektivet er den digitale teknologien sett på som medierende kulturell artefakt, som gir muligheter for dialog, samarbeid og aktiv læring. Fra dette perspektivet stiller jeg spørsmålet: Hvordan blir digital teknologi brukt i samarbeid mellom skole og museum? I min datainnsamling har jeg brukt kvalitativ metode med observasjoner av deltagende ungdomsskoleelever, feltnotater og tatt bilder i prosessen. Jeg har også hatt intervjuer med planleggere av dette prosjektet "Få øye på Munch". Mine funn viser at den digitale teknologien, iPad med appene Timer Camera og Brushes fungerte som medierende kulturelle artefakter for læringsaktivitetene med dialog, samarbeid og aktiv læring. I disse læringsaktivitetene viste elevene interesse og engasjement. Elevene approprierte Munchs uttrykk og gjorde de til sine egne og ut fra sin personlige synsvinkel. Læring foregikk i samspill med de andre i et praksisfellesskap. Elevene lærte om Munch og hans kunst i en utvidet kontekst på en ny og utvidet måte med iPad. Gir digital teknologi skolen muligheter for en ny læringsarena og læringsressurs i møte med museene?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectMuseum og skolesamarbeiden_US
dc.subjectDigital teknologien_US
dc.subjectkunsten_US
dc.subjectMunchen_US
dc.subjectIpaden_US
dc.subjectApperen_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleMuseum og skolesamarbeid med digital teknologi om kunsten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel